Voorwaarden

Korfbalvereniging Juventa (Kamer van Koophandel: 05038732), hierna te noemen Juventa, verleent u hierbij toegang tot juventa-hardenberg.nl en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.

Juventa behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Juventa spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Juventa .

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Leden kunnen via de website met elkaar te communiceren, we zijn niet aansprakelijk voor het gebruik of misbruik van door leden zelf verstrekte persoonlijke informatie uit hun profiel, van persoonlijke informatie die leden via website met elkaar delen, of voortvloeiend uit een andere vorm van communicatie van de leden, al dan niet via de website. We zijn niet aansprakelijk voor het hinderlijk gedrag van leden of bezoekers ten opzichte van een ander.

Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Juventa nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Juventa .

Tenslotte
Deze website, de nieuwsbrief, uw inschrijving of andere faciliteiten van de website worden u aangeboden onder de voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen en mededelingen zoals vermeld op deze website alsmede de algemene voorwaarden van Korfbalvereniging Juventa .

Lees ook onze FAQ voor aanvullende informatie.