Veilig Sport Klimaat VSK

Veilig Sport Klimaat VSK

Al vanaf 2016 zijn we bij Juventa bekend met het fenomeen VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en het hebben van een vertrouwenspersoon. Dit doen we om een actieve bijdrage te leveren aan een zo veilig mogelijk sportklimaat binnen onze club.

Ook nu zullen er weer trainers en andere vrijwilligers een mail krijgen vanuit het secretariaat  met een link naar de site van de VOG.

Door in te loggen met je DigiD, kan je de aanvraag bevestigen en krijg je de VOG na de benodigde check in de brievenbus. Het is dan de bedoeling dat je die verklaring inlevert bij Eva-lynn. Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden!

Vanaf het nieuwe seizoen, zullen we de VOG’s gaan aanvragen voor alle betrokken vrijwilligers binnen Juventa, van trainers tot bestuur en alles wat daar tussen zit. Het veilig sport klimaat gaat een onderdeel(tje) worden van het beleidsstuk 2019-2024 wat in oktober ter goedkeuring aan de ALV wordt aangeboden.

Als iemand nog vragen heeft over de VOG of het VSK, schroom dan niet om het mij te vragen.

 

Namens het bestuur, Peter van der Noordaa

78 keer gelezen

Peter van der Noordaa

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.